ขั้นตอนการผลิต เห็ดหลินจือสกัด (Reishi Extract)

ขั้นตอนการผลิต เห็ดหลินจือสกัด (Reishi Extract) ได้รับใบอนุญาตผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
มั่นใจกับผลิตภัณฑ์ เห็ดหลินจือสกัด (Reishi Extract) ของทางเราได้ ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด
ปลอดภัย และได้รับมาตรฐาน CODEX GMP , HACCP และได้รับใบอนุญาตผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
มีทั้งใบอนุญาตผลิตอาหาร และยาแผนโบราณ

ขั้นตอนการผลิต เห็ดหลินจือสกัด ของทาง ReishiThailand

ขั้นตอนการผลิต เห็ดหลินจือสกัด

ขั้นตอนการผลิต เห็ดหลินจือสกัด โดยนำสลากมาตีบอกวันหมดอายุทุกขวด

ขั้นตอนการผลิต เห็ดหลินจือสกัด

ขั้นตอนการผลิต เห็ดหลินจือสกัด โดยนำสลากมาตีบอกวันหมดอายุทุกขวด

ขั้นตอนการผลิต เห็ดหลินจือสกัด

ขั้นตอนการผลิต เห็ดหลินจือสกัด โดยนำสลากที่ตีวันหมดอายุแล้ว นำมาติดลงบรรจุภัณฑ์ พร้อมนำเข้าห้อง LAb บรรจุ เห็ดหลินจือสกัดแคปซูล ต่อไป

บรรจุเห็ดหลินจือ ลงในแคปซูล

บรรจุเห็ดหลินจือ ลงในแคปซูล

นำแคปซูล บรรจุลงในขวด

นำแคปซูล บรรจุลงในขวด ก่อนนำออกจำหน่าย