งานออกบูธ อพท. จ.กาฬสินธุ์ 24-26 พค. 60

ภาพกิจกรรม วันงานออกบูธจำหน่าย

จำหน่าย เห็ดหลินจือสกัด งาน อพท. จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 24-26 พค. 60

 

จำหน่าย เห็ดหลินจือสกัด งานอพท. จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 24-26 พค. 60

 

จำหน่าย เห็ดหลินจือสกัด งานอพท. จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 24-26 พค. 60