ขั้นตอนการเพาะปลูกเห็ดหลินจือของทางเรา

ทาง  ReishiThailand มีฟาร์มปลูกเห็ดหลินจือ เป็นของตนเอง ทำให้ขั้นตอนการเพาะปลูก และการดูแลเอาในใส่ในการผลิต ได้มาตราฐาน และมีการดูแลเป็นอย่างดีตลอดเวลา ไม่ได้ไปรับซื้อจากที่อื่น ต้นทุนในการผลิตและจำหน่ายจึงไม่สูง จึงมั่นใจได้ว่า เห็ดหลินจือสกัด เป็นเห็ดหลินจือแท้ที่ปลูกเอง

มาดูขั้นตอนการเพาะปลูกเห็ดหลินจือของทางเรา เริ่มดังนี้

ฟาร์มปลูกเห็ดหลินจือของทาง Reishihailand
วิธีการเพาะเห็ด

 ปลูกเห็ดหลินจือ - ขั้นที่ 1 หมักขี้เลื่อย

ปลูกเห็ดหลินจือ – ขั้นที่ 1 หมักขี้เลื่อย

ปลูกเห็ดหลินจือ - ขั้นที่ 2 ผสมอาหารให้เห็ดตามสูตรเห็ดหลินจือแดง พันธุ์ G2

ปลูกเห็ดหลินจือ – ขั้นที่ 2 ผสมอาหารให้เห็ดตามสูตรเห็ดหลินจือแดง พันธุ์ G2

ปลูกเห็ดหลินจือ - ขั้นที่3 ตอกก้อนเห็ด

ปลูกเห็ดหลินจือ – ขั้นที่3 ตอกก้อนเห็ด

ปลูกเห็ดหลินจือ - ขั้นที่3 ตอกก้อนเห็ด

ปลูกเห็ดหลินจือ – ขั้นที่3 ตอกก้อนเห็ด

ปลูกเห็ดหลินจือ - ขั้นที่4 เข้าตู้นึ่ง

ปลูกเห็ดหลินจือ – ขั้นที่4 เข้าตู้นึ่ง

ปลูกเห็ดหลินจือ - ขั้นที่ 5 หยอดเชื้อ

ปลูกเห็ดหลินจือ – ขั้นที่ 5 หยอดเชื้อ

ขั้นที่ 6 โรงบ่ม

ปลูกเห็ดหลินจือ – ขั้นที่ 6 โรงบ่ม

ปลูกเห็ดหลินจือ - ขั้นที่ 6 เข้าโรงบ่ม

ปลูกเห็ดหลินจือ – ขั้นที่ 6 เข้าโรงบ่ม

ปลูกเห็ดหลินจือ - ขั้นที่7 เข้าโรงเปิดดอก

ปลูกเห็ดหลินจือ – ขั้นที่7 เข้าโรงเปิดดอก

ปลูกเห็ดหลินจือ - ขั้นที่7 เข้าโรงเปิดดอก

ปลูกเห็ดหลินจือ – ขั้นที่7 เข้าโรงเปิดดอก

ปลูกเห็ดหลินจือ - ขั้นที่8 เห็ดหลินจือแดง

ปลูกเห็ดหลินจือ – ขั้นที่8 เห็ดหลินจือแดง

ขั้นที่ 9 เห็ดหลินจือสไลด์ ก่อนนำไปสกัดเป็นผง

ขั้นที่ 9 เห็ดหลินจือสไลด์ ก่อนนำไปสกัดเป็นผง

ปลูกเห็ดหลินจือ – ขั้นที่ 10 เห็ดหลินสกัด ก่อนบรรจุแคปซูล

และนำไปผลิตในขั้นตอนของ เห็ดหลินจือสกัดแคปซูล ต่อไป

@@ รายละเอียดของ ขั้นตอนการผลิต เห็ดหลินจือสกัด (REISHI EXTRACT) @@